BA BUILDING s.r.o.
 

TKB BUILDING s.r.o.
Vysoká 8
811 06 Bratislava

Tel.: 02 / 5292 7318
 
info@tkbbuilding.sk
 
      POLEDNÉ VOĽNÉ BYTY !!! email: info@tkbbuilding.sk
   
    -- POPIS NEHNUTEĽNOSTI
 
Naša spoločnosť ponúka byty na predaj v novostavbe bytových domov v Hamuliakove. Bytové domy sa nachádzajú v blízkosti Žitno-ostrovskej ochrannej hrádze, na severnom okraji obce Hamuliakovo, ktorá leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy na území chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie podzemných vôd Žitného ostrova.

Bytové domy sú malopodlažné - 3 nadzemné podlažia + dvojpodlažné podkrovie a polozapustený suterén s garážami.

 -- ZLOŽENIE BYTOV A GARÁŽÍ

   Bytový dom "SO 01"    Bytový dom "SO 02"
  12 jednoizbové
  14 dvojizbových
  18 trojizbových
  22 garáží
    6 jednoizbových
  24 dvojizbových
  19 trojizbových
    1 štvorizbový
  30 garáží
Byty sú strednej veľkostnej kategórie v štandartnom prevedení od 1 izbových po 3 izbové. V bytoch je umiestnený plynový kotol na samostatné vykurovanie každého bytu. Byty na 1. nadzemnom podlaží, orientované na západnú časť, majú pričlenenú aj záhradku.
 -- FINANCOVANIE
- hypotekárny úver
- stavebné sporenie
- hotovosť
 -- TABUĽKA VOĽNÝCH BYTOV
 
Hamuliakovo SO 01 - 3 vchody C,D,E - tieto byty sú skolaudované a zapísané v Katastri nehnut. v Senci na LV 1700.
Číslo bytu
stavebné čísl.
Poschodie Nové číslo bytu na LV Plocha bytu Cena bez DPH DPH 19 % Cena s DPH Cena v €  
102E 1 38 76,77 2 647 030 502 935 3 149 965
104 560,00 

NOVÁ CENA
96 190 €

voľný
 
cena garáží 11 652,50 € vrátane DPH NOVÁ CENA 10 779 €  
menné materiálové vybavenie bytu   (vo formáte xls)      
nemenné materiálové vybavenie bytu   (vo formáte doc)      
 
site created by

 © 2014  TKB BUILDING s.r.o.